SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
09.02.2018

Ponovna javna rasprava o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Svete Nedelje

Ponovna javna rasprava o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Svete Nedelje
Grad Sveta Nedelja, kao Nositelj izrade Plana, provodi ponovnu javnu raspravu o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Svete Nedelje.

Ponovna javna rasprava provodi se jer se prijedlog Prostornog plana, zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi promijenio tako da su se promijenile granice građevinskih područja, a promjenama se utječe i na vlasničke odnose.

Javni uvid u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Svete Nedelje traje 15 dana i to od 19.02.2018. do 05.03.2018. godine.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, dijelovi prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni označeni su u tekstualnom dijelu plana i na kartografskom prikazu 0.1. Izmjene grafičkog dijela plana nakon 1. javne rasprave, a to su:
1. Ukidanje planirane trase istočnog produžetka Obrtničke ulice
2. Planiranje spoja Obrtničke ulice s Ulicom dr. Franje Tuđmana
3. Promjena granice i namjene građevinskog područja prema navedenim izmjenama prometne mreže
Grafički i tekstualni dio plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost bit će izloženi na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5 u Svetoj Nedelji te na web stranici Grada Svete Nedelje.

Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 19.02.2018. godine u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici na Trgu A.Stračevića 5 u Svetoj Nedelji.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga Prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog i to u periodu trajanja javne rasprave na adresu Grad Sveta Nedelja, Trg A.Stračevića 5/I, Sveta Nedelja, soba br.1.

PREUZIMANJE DOKUMENATA