SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
09.02.2018

Ponovna javna rasprava o VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje

Ponovna javna rasprava o VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje
Grad Sveta Nedelja, kao Nositelj izrade Plana, provodi ponovnu javnu raspravu o VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje.

Ponovna javna rasprava provodi se jer se prijedlog Prostornog plana, zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi promijenio tako da su se promijenile granice građevinskih područja, a promjenama se utječe i na vlasničke odnose.

Javni uvid u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje traje osam dana i to od 19.02.2018. do 26.02.2018. godine.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, dijelovi prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, a to su:
1. Promjena granice – proširenje izdvojenog građevinskog područja poslovne namjene – RZ Novaki
2. Promjena granice izdvojenog građevinskog područja poslovne namjene/ucrtavanje prometnice - Rakitje
3. Ukidanje planirane trase Obrtničke ulice – RZ Sv. Nedelja
4. Promjena granice i namjene građevinskog područja- proširenje zone I1 – TOP Kerestinec
bit će izloženi na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5 u Svetoj Nedelji te na web stranici Grada Svete Nedelje.

Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak , 19.02.2018. godine u 15.00 sati u Gradskoj vijećnici na Trgu A.Stračevića 5 u Svetoj Nedelji.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga Prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog i to u periodu trajanja javne rasprave na adresu Grad Sveta Nedelja, Trg A.Stračevića 5/I, Sveta Nedelja, soba br.1.

PREUZIMANJE DOKUMENATA