SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Članovi

ČLANOVI GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA SVETE NEDELJE:
 
 1. Filip Prelec, član
  Marin Fresl, zamjenik člana 
 2. Marko Katalinić, član - PREDSJEDNIK
  Nikolina Puhalo, zamjenica člana
 3.  Josip Janjić, član
  Danijel Stipanović, zamjenik člana
 4. Mihael Josipović, član
  Pavao Ljubić, zamjenik člana
 5. Martina Sajfert, članica
  Davor Nađi, zamjenik članice
 6. Matej Anić Matić, član – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
  Branimir Bognar, zamjenik člana
 7. Marko Vrhovski, član
 8. Nikolina Bašić, zamjenik člana