SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Predsjednik i članovi

 1. MATEJ VRDOLJAK - Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Dario Zurovec, predsjednik Gradskog vijeća
 2. GABRIJEL DEAK – Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Dario Zurovec, potpredsjednik
 3. IVANA BERTOVIĆ-  Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Drago Prahin, potpredsjednica
 4. DAMIR HALUŽAN - HDZ
 5. VESNA FILIPOVIĆ - HDZ
 6. MARIJAN VOJVODIĆ - HDZ
 7. GORAN KANIŽAJ - HDZ
 8. ZDENKO TUBIKANEC - HDZ
 9. JOZO VRDOLJAK - HDZ
 10. IVICA VOJVODIĆ – Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Dario Zurovec
 11. SABINA PEJIĆ – Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Dario Zurovec
 12. DRAGO PRAHIN – Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Drago Prahin
 13. STIPO ĆORLUKA -  Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Drago Prahin
 14. MARIO ČIŽMEŠIJA - SDP
 15. MARKO KRESONJA - SDP
 16. BOŽIDAR JEDVAJ -  Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
 17. DRAGUTIN VINOVRŠKI PENTEK - HSS


  PREUZIMANJE DOKUMENATA
  • Godišnji financijski izvještaj, Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja i Program rada za razdoblje od 08.06.2015. do 31.12.2015.
  • ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU : Stjepan Čakanić, član Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje - Lista grupe birača
  • Godišnji financijski izvještaj, Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja ,Program rada za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016 i plan rada za 2017.godinu.
  • Obavijest o donacijama za razdoblje 01.01. - 30.06.2016.
  • Godišnji financijski izvještaj, Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja i Program rada za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
  • Obavijest o donacijama za razdoblje 01.01. - 30.06.2016. - ŽARKO MIHINA
  • Program rada i financijski plan za razdoblje političkog djelovanja od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine- Zdenko Šeketa član Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje - Lista grupe birača
  • Program rada i financijski plan za razdoblje političkog djelovanja od 08. lipnja do 31. prosinca 2015. godine- Zdenko Šeketa član Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje - Lista grupe birača
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkim strankama zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2015. godinu
  • Godišnji financijski izvještaj, Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja i Program rada za razdoblje od 08.06.2015. do 31.12.2015.
  • ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU : Stjepan Čakanić, član Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje - Lista grupe birača
  • Program rada i financijski plan za razdoblje političkog djelovanja od 08. lipnja do 31. prosinca 2015. godine- Zdenko Šeketa član Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje - Lista grupe birača
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkim strankama zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2014. godinu